Deixo el Mediterrani, uns mesos... Un canvi (petit!) : el blauverd d'aquest mar nostre per el blaucel de les hortensies Açorenyes! La flor del desamor diuen... haurem de veure com ho arreglem això!!! Comença l'aventura...

Guatemala Feb' 07Costa Rica Gen' 07